zaloguj

Eduroam w Polsce  |  Eduroam na świecie  |  Regulamin USK ATH

// Eduroam - usługa eduroam na ATH umożliwia studentom autoryzowany dostęp do sieci bezprzewodowej i sieci Internet.

Logowanie

 
 
Zapomniałeś hasła?

Początkowe dane logowania:

 • Dla studentów:
  • nazwa użytkownika:  identyfikator oraz  studencki adres pocztowy w domenie @student.ath.edu.pl generowany jest w postaci s12345@student.ath.edu.pl (gdzie s - to oznaczenie konta studenta , 12345 to numer albumu, UWAGA: proszę nie poprzedzać numeru albumu zerem.)
  • hasło: pierwsza litera imienia + pierwsza litera nazwiska + numer PESEL
 • For Erasmus students:
  • your login name is: student index (ID number) + @student.ath.edu.pl (eg. E-1@student.ath.edu.pl)
  • your initial password: first letter of your name + first letter of your surname + PESEL number for example: 99030500000

 





 

 

 

 




  Usługa eduroam na ATH umożliwia studentom autoryzowany dostęp do sieci bezprzewodowej i sieci Internet. Każdy student ATH posiada założone konto w systemie eduroam, jednak jest ono zablokowane.

  Aby aktywować konto i uzyskać dostęp do usługi, należy wykonać następujące czynności:
  1. zalogować się pierwszy raz z wykorzystaniem identyfikatora oraz domyślnego hasła,
  2. po zalogowaniu zmienić domyślne hasło,
  3. zalogować się ponownie z wykorzystaniem nowego hasła,
  4. zapoznać się z udostępnionymi regulaminami,
  5. zaakceptować warunki regulaminów przez zaznaczenie pola akceptacji.
  6. zgodnie z opisem zawartym w zakładce
   Pomoc techniczna wykonać konfigurację połączenia do sieci bezprzewodowej eduroam.
  7. W przypadku używania systemu Windows XP należy pamiętać o instalacji certyfikatu serwera
   W przypadku używania systemu Windows Vista lub Windows 7, certyfikat jest instalowany automatycznie za pomocą ww. programu do autokonfiguracji.
  Uwaga: Podczas zmiany hasła do systemu eduroam, równocześnie jest zmieniane hasło w usłudze Office 365