zaloguj

Eduroam w Polsce  |  Eduroam na świecie  |  Regulamin USK ATH

// Eduroam - usługa eduroam na ATH umożliwia studentom autoryzowany dostęp do sieci bezprzewodowej i sieci Internet.

Informacje o usłudze

Eduroam - Education Roaming -  jest to międzynarodowy projekt, którego celem  jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego.

Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Usługa eduroam na ATH umożliwia studentom autoryzowany dostęp do sieci bezprzewodowej i sieci Internet. Każdy student ATH posiada założone konto w systemie eduroam, jednak jest ono zablokowane.

Aby aktywować konto i uzyskać dostęp do usługi, należy wykonać następujące czynności:
 1. zalogować się pierwszy raz z wykorzystaniem identyfikatora oraz domyślnego hasła,
 2. po zalogowaniu zmienić domyślne hasło,
 3. zalogować się ponownie z wykorzystaniem nowego hasła,
 4. zapoznać się z udostępnionymi regulaminami,
 5. zaakceptować warunki regulaminów przez zaznaczenie pola akceptacji.
 6. zgodnie z opisem zawartym w zakładce
  Pomoc techniczna wykonać konfigurację połączenia do sieci bezprzewodowej eduroam.
 7. W przypadku używania systemu Windows XP należy pamiętać o instalacji certyfikatu serwera
  W przypadku używania systemu Windows Vista lub Windows 7, certyfikat jest instalowany automatycznie za pomocą ww. programu do autokonfiguracji.
Uwaga: Podczas zmiany hasła do systemu eduroam, równocześnie jest zmieniane hasło w usłudze Office 365