zaloguj

Eduroam w Polsce  |  Eduroam na świecie  |  Regulamin USK ATH

// Eduroam - usługa eduroam na ATH umożliwia studentom autoryzowany dostęp do sieci bezprzewodowej i sieci Internet.

Dostępne sieci bezprzewodowe

SSID Administrator Uwierzytelnianie Szyfrowanie Dostęp
eduroam Akademickie Centrum Informatyki WPA/WPA2 TKIP/AES osoby posiadające konto w student.ath.edu.pl oraz inne
osoby z instytucji biorących udział w projekcie Eduroam
ATH-Guest Akademickie Centrum Informatyki WPA/WPA2 AES sieć przeznaczona dla gości uczelni
ATH Akademickie Centrum Informatyki WPA2 AES sieć przeznaczona dla pracowników uczelni

Usługa eduroam na ATH umożliwia studentom autoryzowany dostęp do sieci bezprzewodowej i sieci Internet. Każdy student ATH posiada założone konto w systemie eduroam, jednak jest ono zablokowane.

Aby aktywować konto i uzyskać dostęp do usługi, należy wykonać następujące czynności:
 1. zalogować się pierwszy raz z wykorzystaniem identyfikatora oraz domyślnego hasła,
 2. po zalogowaniu zmienić domyślne hasło,
 3. zalogować się ponownie z wykorzystaniem nowego hasła,
 4. zapoznać się z udostępnionymi regulaminami,
 5. zaakceptować warunki regulaminów przez zaznaczenie pola akceptacji.
 6. zgodnie z opisem zawartym w zakładce
  Pomoc techniczna wykonać konfigurację połączenia do sieci bezprzewodowej eduroam.
 7. W przypadku używania systemu Windows XP należy pamiętać o instalacji certyfikatu serwera
  W przypadku używania systemu Windows Vista lub Windows 7, certyfikat jest instalowany automatycznie za pomocą ww. programu do autokonfiguracji.
Uwaga: Podczas zmiany hasła do systemu eduroam, równocześnie jest zmieniane hasło w usłudze Office 365